Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

19.
septembar
2019.
PDV

Smanjenje iznosa obračunatog PDV kada dođe do smanjenja poreske osnovice


Da li obveznik PDV, koji je poreski dužnik za oporezivi promet dobara koji je izvršio, može da smanji iznos obračunatog PDV kada dođe do smanjenja poreske osnovice po osnovu naknadnog popusta u ceni? 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-97/2019-04 od 10.7.2019. god.)

U slučaju izmene − smanjenja poreske osnovice, obveznik PDV − prodavac treba da izda dokument o smanjenju osnovice u skladu sa članom 15. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaciovde.

Ako se osnovica naknadno izmeni − smanji, obveznik koji je izvršio promet dobara i usluga može da izmeni iznos PDV samo ako obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga ispravi odbitak prethodnog PDV i ako o tome pismeno obavesti isporučioca dobara i usluga (član 21. stav 3. Zakonaovde).

Prema tome, u slučaju kada je promet dobara izvršen drugom obveznikuPDV, koji po osnovu nabavke predmetnih dobara ima pravo na odbitak prethodnog poreza, obveznik PDV − prodavac može da smanji iznos obračunatog PDV ako obveznik PDV − kupac ispravi odbitak prethodnog poreza i o tome pismeno obavesti obveznika PDV − prodavca. Pismeno obaveštenje obveznika PDV − kupca o ispravci odbitka prethodnog poreza, primera radi, može biti dato u formi potpisane izjave o ispravci odbitka prethodnog poreza tako što će u toj izjavi biti navedeni podaci na osnovu konkretnog dokumenta iz člana 15. Pravilnika o računima, i to: broj i datum izdavanja dokumenta i iznos PDV koji se koriguje, odnosno u formi potpisane izjave o ispravci odbitka prethodnog poreza u kojoj je naveden ukupan iznos PDV koji se koriguje sa specifikacijom navedenih podataka koji se odnose na više dokumenata iz člana 15. Pravilnika o računima.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft