Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

25. april 2019. Carina Uvoz/izvoz medicinskih sredstava
24. april 2019. Pojednostavljeni postupci Kućno carinjenje
23. april 2019. Carinski prekršaji Naknadna kontrola i prekršajna odgovornost
22. april 2019. Bezbednost hrane Vrste hrane i način vršenja kontrole
20.
april
2019.
Carinska tarifa

Smanjenje carinskih dažbina


Donete nove odluke

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 11. aprila 2019. godine, donela dve odluke:
  • Odluku o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
  • Odluku o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda
Obe odluke su objavljene u "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 027 od 12. aprila 2019. godine.

Razlog za donošenje ovih odluka je usklađivanja sa pravnim osnovom propisanim novim Carinskim zakonomovde, koji je stupio na snagu 16. decembra 2018 godine, a koji će početi da se primenjuje od 17. juna 2019 godine. Stupanjem na snagu novog Carinskog zakona, prestaće da se primenjuju propisi doneti na osnovu Carinskog zakona ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 i 113/17 - dr. zakon), dakle, između ostalih, i Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16, 108/16, 115/17 i 104/18) i Odluka o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 27/10, 97/11, 105/15 i 105/16).

Ni jedna od navedenih novih Odluka ne uvodi promene – njihova suština ostaje ista:
  • Odlukom o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu omogućen je povlašćen uvoz živih goveda i svinja (za tov) i maslaca, poreklom iz EU
  • Odlukom o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda propisane su sezonske stope carine pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda uz vremensko ograničenje njihove primene, pri uvozu iz EU i iz svih ostalih zemalja.
Radi kontinuiteta primene propisa, isti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" (20. aprila 2019. godine), a primenjuju se od 17. juna 2019. godine.
 
Napomena:
 
Vlada Republike Srbije je na sednici 18. aprila 2019 godine, donela dve odluke:
  • Odluku o izmeni Odluke o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda. 
  • Odluku o izmeni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
Izmene su objavljene u "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 029 od 19.4.2019 godine.
 
Razlog za donošenje izmena odluka je obezbeđivanje kontinuiteta u primeni odluka u periodu do 17. jun 2019. godine, odnosno do početka primene novog Carinskog zakona.

U tački 5. Odluke o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda propisano je da danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda („Službeni glasnik RS”, br. 27/10, 97/11, 105/15 i 105/16). Izmenom odluke su reči „danom stupanja na snagu“ zamenjene rečima „danom početka primene“.

Sa druge strane, u tački 4. Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu propisano je da danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu („Službeni glasnik RS”, br. 28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16, 108/16, 115/17 i 104/18). Izmenom odluke su reči „danom stupanja na snagu“ zamenjene rečima „danom početka primene“.

Na osnovu svega navedenog obe odluke stupaju na snagu 20. aprila 2019. godine. 

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft