Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

11.
oktobar
2019.
Carinska tarifa

Šema moguće dijagonalne kumulacije u PEM području


Pojednostavljeni prikaz mogućnosti dijagonalne kumulacije u pan-evro-mediteranskom području na dan 1. septembar 2019.
 
Puna kumulacija porekla predstavlja novi institut u primeni protokola o poreklu CEFTA Sporazuma, uz dosadašnju bilateralnu i dijagonalnu kumulaciju porekla. Za razliku od primene bilateralne i dijagonalne kumulacije porekla koje se odnose na kumuliranje (sabiranje) materijala sa poreklom u postupku dobijanja proizvoda sa poreklom, puna kumulacija porekla podrazumeva da se u zoni slobodne  trgovine CEFTA kumuliraju (sabiraju) faze proizvodnje, radi utvrđivanja statusa porekla finalnog proizvoda, shodno uslovima propisanim odredbama Priloga I Regionalne konvencije. Finalni proizvod će imati status porekla one CEFTA strane u kojoj je izvršena poslednja obrada ili prerada. Napominjemo da se za sada puna kumulacija primenjuje isključivo između CEFTA strana (član 2. stav 1. Protokola B Odluke broj 3/2015), odnosno puna kumulacija se NE PRIMENJUJU sa Evropskom unijom, državama EFTA i Turskom, iako je to opciono predviđeno Odlukom broj 3/2015.
 
(Akt Uprave carina broj 148-II-483-01-362/2019 od 28.06.2019. godine) 
 
Objašnjenje/prezentacija "pune kumupacije" porekla našeg vodećeg autora iz ove oblasti Tihomira Bogićeevića:
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft