Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

8.
oktobar
2019.
PDV

Sekundarna poreska obaveza


Utvrđivanje sekundarne poreske obaveze
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00361/2018-04 od 12.7.019. god.)

Sekundarna poreska obaveza nastaje kada je neko lice odgovorno ZA DOSPELU PORESKU OBAVEZU DRUGOG PORESKOG OBVEZNIKA ili za dospelu sekundarnu poresku obavezu drugog poreskog obveznika. 

Sekundarna poreska obaveza odnosi se na: 
  1. zakonske zastupnike koji su svesno ili bez dužne pažnje propustili da ispune svoju obavezu da realizuju plaćanje poreza za poreskog obveznika, iako je ovaj bio u mogućnosti da to uradi − za iznos neplaćenog poreza;
  2. lica koja doprinose ili pomažu u izbegavanju plaćanja poreza drugog lica − za poreski dug tog drugog lica čije je plaćanje izbegnuto;
  3. lica odgovorna za obračunavanje i plaćanje poreza − za iznos tog poreza koji nije plaćen, u slučajevima kada se utvrdi da to lice nije postupalo sa dužnom pažnjom;
  4. fizičko lice koje je odgovorno lice u pravnom licu, koje obračunava i plaća porez i propusti da uplati porez − za iznos tog poreza koji nije plaćen, u slučajevima kada se utvrdi da to lice nije postupalo sa dužnom pažnjom;
  5. lice koje je primilo novčana sredstva, stvari ili prava iz imovine poreskog obveznika (u daljem tekstu: imovina) putem transakcije bez naknade ili uz naknadu koja je niža od cene koja bi se mogla postići na tržištu, u periodu od pet godina pre dospelosti poreske obaveze koja nije plaćena za poreskog obveznika − za iznos neplaćenog poreza, a najviše do vrednosti primljene imovine, umanjene za iznos koji je to lice za nju platilo.
Odredbama člana 113. ZPPPA propisano je da porez po osnovu sekundarne poreske obaveze iz člana 31. ZPPPA utvrđuje Poreska uprava rešenjem.

Prema tome, sekundarna poreska obaveza je obaveza zakonom propisanih lica ZA DOSPELU PORESKU OBAVEZU DRUGOG PORESKOG OBVEZNIKA i predstavlja dodatno obezbeđenje da će dospela poreska obaveza biti namirena, ukoliko ni prinudna naplata ne obezbedi realizaciju tog poreskog potraživanja.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft