Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

19.
maj
2020.
PDV

Sadržaj računa pri otpremanju robe na teritoriju APKiM


Račun koji izdaje obveznik PDV za otpremanje dobara sa teritorije Republike van APKiM na teritoriju APKiM, između ostalog, treba da sadrži i napomenu o odredbi Zakona o porezu na dodatu vrednost  na osnovu koje nije obračunat PDV, a koja može da glasi: „PDV nije obračunat u skladu sa članom 61. Zakona.
Međutim, ako obveznik PDV - isporučilac dobara u računu za predmetni promet nije naveo napomenu o odredbi Zakona na osnovu koje nije obračunat PDV, reč je O FORMALNOM NEDOSTATKU RAČUNA KOJI NE MOŽE DA DOVEDE DO PROMENE PORESKOG TRETMANA KONKRETNOG PROMETA
Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-00164/2020-04 od 12.05.2020. godine. 
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft