Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

15.
decembar
2018.
Carina

Rok za predaju robe u tranzitnom postupku


Odredbama člana 123, Carinskog zakona propisana je odgovornost principala za predaju robe odredišnoj carinarnici u nepromenjenom stanju, u propisanom roku uz pridržavanje mera koje je odredio carinski organ radi obezbeđenja istovetnosti robe.

Takođe, članom 404. stav 3. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom je dodatno regulisano određivanje roka u kome se roba mora predati odredišnoj carinarnici vodeći računa o putnom pravcu, važećim saobraćajnim ili drugim propisima o pojedinostima koje je dostavio principal.

Polazeći od napred navedenog, predviđeno je da carinski službenici u polaznoj carinskoj ispostavi u nacionalnom tranzitnom postupku određuju rok za predaju robe od 5 dana.

Aktom Uprave carina broj 148-04-030-14-15/2/2016 od 18.2.2016 godine, bliže je objašnjen postupak određivanja roka u slučaju zajedničkog tranzitnog postupka.

Imajući u vidu broj zemalja uključenih u zajednički tranzitni postupak, preporučuje se da rok predaje robe ne bude kraći od 7 dana za drumski saobraćaj, odnosno 14 dana za rečni i železnički saobraćaj, s tim što rok ne bi trebalo da bude duži od 14 dana za drumski i 28 dana za rečni i železnički saobraćaj,

Ovaj rok za predaju robe će se primenjivati od 17.12.2018. godine. 


Vrlo se često susrećemo u praksi sa situacijom da nerezidenti-fizička lica prilikom iznošenja efektivnog novca iz Republike Srbije u iznosu većem od 10.000 evra (kojom prilikom je efektivni strani novac i prezentovan u valuti evro), nadležnom carinskom organu prilažu potvrdu banke u Republici Srbiji o podignutom novcu sa deviznog računa ili devizne štedne knjižice u valuti američki dolari.

Odredbama čl. 86. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl glasnik RS“ , br.113/2017, u daljem tekstu: Zakon), propisano je da svako fizičko lice koje prelazi državnu granicu i pritom prenosi fizički prenosiva sredstva plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti, dužno da prijavi nadležnom carinskom organu.

Takođe, tačkom 12. stav 1. Odluke propisano je da nerezident – fizičko lice može iznositi u inostranstvo efektivni strani novac do iznosa od 10.000 evra, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti. Ako ovaj nerezident istovremeno u inostranstvo iznosi dinare i efektivni strani novac – ukupan iznos tih sredstava ne može preći 10.000 evra, odnosno protivrednost u drugoj stranoj valuti.

Dalje u tačkom 12. stav 2. alineja 2. Odluke propisano je da nerezident – fizičko lice može iznositi u inostranstvo efektivni strani novac iznad iznosa iz stava 1. ove tačke (iznos veći od 10.000 evra, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti) ukoliko je taj novac podigao s deviznog računa ili devizne štedne knjižice kod banke u Republici Srbiji – na osnovu potvrde te banke u Republici Srbiji – na osnovu potvrde te banke.

U tom smislu, a shodno članu 100. stav 1. tačka 5) i 6) Zakona, evidencija o prijavljenim i neprijavljenim prenosima fizičkih prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti preko državne granice, treba da sadrži iznos i valutu fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose, kao i poreklo fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose.

Imajući u vidu napred navedeno, potrebno je utvrditi vezu između prijavljene valute fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose i porekla istih, što u konkretnom slučaju podrazumeva da ukoliko nerezident-fizičko lice iz Republike Srbije iznosi efektivni strani novac u iznosu većem od 10.000 evra (kojom prilokom egfektivni strani novac i iznosi u valuti evro), a carinskom organu prilaže potvrdu banke u Republici Srbiji o podignutom novcu sa deviznog računa ili devizne štedne knjižice u nekoj drugoj valuti, potrebno je da tom prilikom nerezident-fizičko lice priloži i odgovarajući dokaz o konverziji odgovarajuće sume novca.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft