Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

2.
jul
2020.
Akcize

Rok za izveštavanje o stanju akciznih markica


Da li je određen rok za izveštavanje o stanju akciznih markica za alkoholna pića (obrazac AM-A) za prvi kvartal?


Rok za izveštavanje o stanju akciznih markica, nije zvanično pomeren.

Obveznici akcize su upućeni da mogu izveštaj da dostave nakon ukidanja vanrednog stanja. Obveznik akcize koji nije mogao da dostavi izveštaj za I kvartal za vreme trajanja vanrednog stanja, isti može dostaviti sada.

***

Ukazujemo obveznicima akcize - proizvođačima i uvoznicima cigareta, alkoholnih pića i kafe da su dužni da najkasnije do 15. jula 2020. godine, podnesu Ministarstvu finansija drugi kvatalni izveštaj 2020. godine o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu.

Obaveza dostavljanja kvartalnih izveštaja proističe iz člana 16. Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanju cigareta i alkoholnih pića 

Kvartalni izveštaj podnosi se na obrascu:

  • AM-C - Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za cigarete za period od ___do ___ 20__. godine;
  • AM-A  - Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika alkoholnog pića o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za alkoholna pića za period od ___do ___ 20__. godine;
  • AM-K - Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika kafe o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za alkoholna pića za period od ___do ___ 20__. godine.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft