Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

13.
novembar
2020.
Carinska tarifa

Ratifikovan EAEU sporazum u Ruskoj Federaciji


Gornji dom ruskog parlamenta Savet Federacije, ratifikovao je 3. novembra 2020. godine Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, sa jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica, sa druge strane  (Free Trade Agreement between the Republic of Serbia, on the one part and Euroasian Economic Union and its member states, on the other part, u daljem tekstu EAEU sporazum). U skladu sa nacionalnom procedurom, predsednik Ruske Federacije je potpisao Federalni zakon o ratifikaciji ovog sporazuma.

Podsećamo da je EAEU sporazum potpisan 25. oktobra 2019. godine u Moskvi (Ruska Federacija). Strane ugovornice ovog sporazuma su: Republika Srbija i države članice Evroazijske ekonomske unije (Ruska Federacija, Republika Belorusija, Republika Kazahstan, Kirgiska republika i Republika Jermenija, u daljem tekstu: EAEU).

EAEU sporazum sadrži u sebi integrisane važeće sporazume o slobodnoj trgovini koje Republika Srbija ima sa Ruskom Federacijom, Belorusijom i Kazahstanom, sa modernizovanim tekstom i neznatno izmenjenim listama izuzetaka iz režima slobodne trgovine, uz proširenje zone slobodne trgovine na Kirgistan i Jermeniju, kao i modernizovane odredbe u delu koji se odnosi na preferencijalna pravila o poreklu.

EAEU sporazum je u Republici Srbiji ratifikovan 24. februara 2020. godine na 25. vanrednom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije (“Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 3/20).

EAEU sporazum će stupiti na snagu 60 dana od dana dobijanja poslednjeg pisanog obaveštenja o završenoj proceduri ratifikacije od strane EAEU, njenih država članica i Srbije. U zavisnosti od završetka postupka ratifikacije u svim stranama ugovoricama planirano je donošenje nove Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife, koja će sadržati preferencijalne stope carine za primenu Sporazuma sa EAEU.

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft