Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

30.
januar
2021.
Carinska tarifa

Ratifikovan EAEU sporazum u Kirgistanu i Kazahstanu


RATIFIKOVAN EAEU SPORAZUM U KIRGISTANU I KAZAHSTANU

Kirgiska Republika i Republika Kazahstan su, u skladu sa svojim nacionalnim procedurama, 27. odnosno 28. januara 2021 godine, ratifikovale Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, sa jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica, sa druge strane  (Free Trade Agreement between the Republic of Serbia, on the one part and Euroasian Economic Union and its member states, on the other part, u daljem tekstu EAEU sporazum)..

EAEU sporazum je potpisan 25. oktobra 2019. godine u Moskvi (Ruska Federacija). Strane ugovornice ovog sporazuma su Republika Srbija i države članice Evroazijske ekonomske unije (Ruska Federacija, Republika Belorusija, Republika Kazahstan, Kirgiska Republika i Republika Jermenija, u daljem tekstu: EAEU).

EAEU sporazum sadrži u sebi važeće sporazume o slobodnoj trgovini koje Republika Srbija ima sa Ruskom Federacijom, Republikom Belorusijom i Republikom Kazahstan, sa unapređen tekstom samog sporazuma, neznatno izmenjene liste izuzetaka iz režima slobodne trgovine (uz proširenje zone slobodne trgovine na Kirgistan i Jermeniju) i modernizovane odredbe u delu koji se odnosi na preferencijalna pravila o poreklu.

EAEU sporazum je tokom 2020. godine ratifikovan u Republici Srbiji, Ruskoj Federaciji i Republici Beloriusiji.

EAEU sporazum će stupiti na snagu 60 dana od dana dobijanja poslednjeg pisanog obaveštenja o završenoj proceduri ratifikacije od strane EAEU, njenih država članica i Srbije.

S tim u vezi, planirano je donošenje nove Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021., koja će sadržati preferencijalne stope carine i kvote za primenu ovog sporazuma.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft