Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

9.
januar
2020.
Carinska tarifa

Raspodela tarifnih kvota u 2020. godini


Prva raspodela tarifnih kvota u 2020. godini, u skladu sa Instrukcijom o  pravljanju tarifnim kvotama, će se izvršiti 06. januara 2020. godine (ponedeljak). Deklaracije/zahtevi podneti 1, 2, i 3. januara 2020. godine, biće ravnopravni u raspodeli kvota t.j. smatraće se da su podneti 3. januara 2020. godine.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft