Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

24.
mart
2020.
Pravila o poreklu robe

Provera dokaza o poreklu robe


Razlozi za pokretanje provere dokaza o poreklu robe koji je izdala carinska administracija zemlje izvoza robe, a radi izvoza robe u zemlje Evropske unije, može biti sledeći:
 • administrativnih/tehničkih razloga kao što su sledeći:  
  • otisak carinskih pečata za overu EUR.1 certifikata ne odgovara uzorku/otisku dostavljenom od strane zemlje izvoznice;
  • nečitljivog otiska carinskog pečata, provera verodostojnosti po otisku dostavljenog uzorka;
  • izvoznik nije potpisao dokaz o poreklu (EUR.1 ili izjavu o poreklu);
  • na dokazu o poreklu se nalazi ispravka koju nadležni organ za izdavanje nije overio;
  • količina navedena na dokazu o poreklu ne odgovara podacima navedenim na komercijalnim dokumentima uz robu;
  • organ nadležan za izdavanje nije potpisao dokaz (EUR.1);
  • organ nadležan za izdavanje dokaza nije naveo datum na istom;
  • polje za opis robe nije popunjeno adekvatno u skladu s prijavljenom robom;
  • sumnje vezane za broj carinskog ovlašćenja ovlašćenog izvoznika koji je naveden u izjavi o poreklu;
  • robu koju je isporučio određeni privredni subjekt nadležni organ nikad nije verifikovao.
 • Suštinski razlozi – sumnja u ispunjenost pravila o poreklu
  • podaci navedeni u dokumentima predočenim za carinjenje upućuju na to da prerada ili obrada koje su izvršene na materijalima u zemlji izvoznici nisu dovoljni da bi se robi dodelio status proizvoda s poreklom;
  • sumnja da izvoznik nije pravilno deklarisao status porekla robe u skladu sa odredbama pravila o poreklu;
  • sumnja da nije ispunjen uslov teritorijalnosti;
  • sumnja da nije ispunjen uslov direknog transporta;
  • sumnja da se proizvođač nije pridržavao pravila o zabrani povraćaja carine ili oslobođenja od carinskih dažbina, na materijale bez porekla (čl.14 Priloga I PEM konvencije).
 • Ostali razlozi za proveru:
  • sumnja u mogućnost provere statusa proizvoda s poreklom;
  • rezultati istraga nadležnih tela, slična roba istog izvoznika nije bila roba s poreklom;
  • ista roba istog uvoznika se prethodno uvozila kao roba bez porekla u drugoj zemlji;
  • oznake na ambalaži otkrivene prilikom carinjenja ukazuju na drugo poreklo (npr. poreklo u zemlji XXX), što ne odgovara podacima navedenim na dokazu o poreklu;
  • oznake na robi otkrivene prilikom carinjenja ukazuju na drugo poreklo (npr. Poreklo u zemlji XXX), što ne odgovara podacima navedenim na dokazu/dokazima o poreklu;
  • na osnovu podataka navedenih na otpremnim dokumentima, sumnja se da dokaz o poreklu nije stvarno izdat za predmetnu pošiljku robe;
  • sumnja u ispravnost utvrđene vrednosti robe s poreklom, koja je omogućila izdavanje dokaza o poreklu;
  • ostalo.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft