Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

17.
avgust
2021.
Pravila o poreklu robe

Prelazna pravila o poreklu u CEFTA sporazumu


U "Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori", broj 16 od 4. 8. 2021 godine, objavljena je Zakon o potvrđivanju Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 1/2021 o izmeni Aneksa 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006), kojim se utvrđuje Protokol o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom” i metode administrativne saradnje iz člana 14. st. 1. i 3. i ukidanju i zameni Odluka Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi br. 3/2013 i 3/2015.

Odluka Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 3/2013, usvojena 20. novembra 2013. godine, o izmeni Aneksa 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006), Protokol o definiciji pojma „proizvodi sa poreklomˮ i metode administrativne saradnje iz člana 14. st. 1. i 3. i Odluka Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 3/2015, usvojena 26. novembra 2015. godine, o izmeni Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 3/2013 u vezi sa Aneksom 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006), Protokol o definiciji pojma „proizvodi sa poreklomˮ i metode administrativne saradnje iz člana 14. st. 1. i 3, se ukidaju i zamenjuju ovom odlukom.

Prelazna pravila se primenjuju dok izmena Konvencije na kojoj se zasnivaju ne stupi na snagu.


U "Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori", broj 14 od 19. 7. 2021. objavljen je Zakon o potvrđivanju Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije broj 1 iz 2021. godine o izmeni i dopuni Protokola B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije u vezi sa definicijom pojma „proizvodi sa poreklom” i metodama administrativne saradnje.

Tekst Protokola B uz Sporazum zamenjuje se tekstom datim u Aneksu ove odluke.

Radi se o tzv. „prelazna“ pravila o poreklu.

Ova pravila su namenjena za privremenu primenu, na neobaveznoj i bilateralnoj osnovi, između strana ugovornica PEM Konvencije do zaključenja i stupanja na snagu izmena Konvencije.

Primenjivaće se u trgovini između onih strana ugovornica koje tako odluče i koje se pozivaju na njih u svojim bilateralnim preferencijalnim trgovinskim sporazumima. 
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft