Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

26. februar 2020. Carina Tumačenje člana 151. Carinskog zakona
25. februar 2020. Carinska tarifa Sporazum o slobodnoj trgovini RS - EAEU
24. februar 2020. Carinska tarifa Odluke o svrstavanju Komiteta za HS SCO
20. februar 2020. Devizno poslovanje Оdluka о uslovima za držаnje dеvizе u inоstrаnstvu
7.
novembar
2019.
Carinski prekršaji

Prekršajna odgovornost za lice koje ne završi tranzitni postupak


Prekršajni apelcioni sud zauzeo je na odvojeni sednicama u 2019 godini, pravni stav da je za prekršaj iz člana 295 stav 1 tačka 7a ranije važećeg Carinskog zakona (u sada važećem Carinskom zakonu član 268 stav 1 tačka 9.) odgovoran principal obzirom da je on nosilac tranzitnog postupka (bez obzira da li je uvoznik ili angažovani špediter i to nezavisno od oblika zastupanja kao i činjenice da li je angažovao prevoznika) budući da je to lice odgovorno za okončanje postupka tranzita predajom robe odredišnoj carinarnici u nepromenjenom stanju, u propisanom roku i uz pridržavanja mera koje je carinski organ odredio radi obezbeđenja istovetnosti  robe.
Izvor- sajt Prekršajnog apelacionog suda –pravni stavovi 
 
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft