Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

21.
novembar
2019.
Devizno poslovanje

Prebijanje dugovanja i potraživanja nastalih po reexportnim poslovima


Da li reeexport robe, koja se kupuje u inostranstvu i bez ulaska na teritoriju Srbije prodaje drugom nerezidentu, može da bude predmet alternativnih načina izmirivanja obaveza (prebijanja i prenosa dugovanja i potraživanja)?
 
Članom 39. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanjuovde propisano je:

Domaće lice robu kupljenu u drugoj državi ili carinskoj teritoriji ne mora da:
  1. uveze ako se ta roba, na osnovu ugovora, neposredno isporučuje u drugu državu ili carinsku teritoriju, ili
  2. stavi u slobodan promet, ako se ta roba nakon sprovedenog odgovarajućeg carinskog postupka otprema sa teritorije Republike Srbije.
Za razumevanje prethodno navedenog člana Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanjuovde, od značaja su i odredbe tog zakona kojima su date definicije poslova uvoza, izvoza i tranzita robe. Tako je članom 17. ovog zakona propisano sledeće:
  • izvoz robe je iznošenje, slanje, odnosno isporuka robe sa teritorije Republike Srbije na teritoriju druge države ili carinske teritorije, u skladu sa carinskim propisima Republike Srbije;
  • uvoz robe je unošenje, dopremanje, odnosno isporuka robe sa teritorije druge države ili carinske teritorije na teritoriju Republike Srbije, u skladu sa carinskim propisima Republike Srbije;
  • tranzit robe je prelazak robe preko carinske teritorije Republike Srbije, u skladu sa carinskim propisima Republike Srbije.
Vraćajući se na odredbu člana 39. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanjuovde, a u vezi sa članom 17. ovog zakona, prvi oblik obavljanja ovih poslova isključuje uvoz robe, u smislu njenog prekograničnog prometa, odnosno unošenja, dopremanja ili isporuke sa teritorije druge države ili carinske teritorije na teritoriju Republike Srbije.

Za razliku od prethodno navedenog, drugi oblik podrazumeva uvoz, odnosno tranzit robe, to jest prekogranični promet robe kroz unošenje, dopremanje ili isporuku iste sa teritorije druge države ili carinske teritorije na teritoriju Republike Srbije, ali samo ukoliko se nad robom, koja je stupila na carinsku teritoriju Republike Srbije, ne sprovodi carinski postupak stavljanja robe u slobodan promet.

Istovremeno, podsećamo i na Uredbu o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i uslugaovde, kojom je propisano da predmet prebijanja, shodno članu 2. stav 1. ove uredbe, može biti svako postojeće, određeno, celo ili delimično, dospelo, novčano dugovanje i potraživanje po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenta, koji se ne smatra komercijalnim kreditima i zajmovima iz člana 2. tačka (21) Zakona, ali koje je nastalo po osnovu izvoza i uvoza robe i usluga.

Imajući u vidu prethodno navedenu karakteristiku poslova iz člana 39. tačka 1) Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, a to je da njihova realizacija ne podrazumeva sprovođenje postupka izvoza i uvoza robe, prebijanje dugovanja i potraživanja nastalih po ovim poslovima nije moguće vršiti.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft