Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

24.
septembar
2020.
Akcize

Pravo na refakciju plaćene akcize za TNG koji se koristi u sušarama


Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte − tečni naftni gas, u slučaju kada se pored obavljanja ragistrovane delatnosti u okviru Sektora C − Prerađivačka industrija Klasifikacije delatnosti, šifra delatnositi − 10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda, privredno društvo bavi i skladištenjem merkantilne robe u sušarama u svom vlasništu, pri čemu obavlja i postupak sušenja uskladištene merkantilne pšenice, za koji koristi tečni naftni gas, a radi očuvanja kvaliteta iste koja će se koristiti kao sirovina u daljoj proizvodnji mlinskih proizvoda − brašna 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00512/2020-04 od 29.7.2020. god.)

Privredno društvo, koje se pored proizvodnje mlinskih proizvoda u okviru šifre delatnosti 10.61, obuhvaćene Sektorom C − Prerađivačka industrija Klasifikacije delatnosti, bavi i skladištenjem merkantilnih roba u sušarama u sopstvenom vlasništu, kao i postupkom sušenja uskladištene merkantilne pšenice, za koji koristi tečni naftni gas, NEMA PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA TEČNI NAFTNI GAS KOJI KORISTI ILI ĆE KORISTITI U POSTUPKU SUŠENjA USKLADIŠTENE MERKANTILNE PŠENICE, s obzirom na to da navedeni postupak sušenja nije obuhaćen Sektorom C − Prerađivačka industrija Klasifikacije delatnosti, već predstavlja delatnost u okviru Sektora A − Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Klasifikacije delatnosti, za koju nije propisano pravo na refakciju plaćene akcize kada se derivati nafte koriste u navedene svrhe, već se pravo na refakciju plaćene akcize može ostvariti u industrijske svrhe prilikom obavljanja delatnosti koje su prema propisima koji uređuju klasifikaciju delatnosti obuhvaćene sektorima B, C i F Klasifikacije delatnosti, uz ispunjenje ostalih propisanih uslova.
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun - avgust 2020
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft