Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

22.
avgust
2022.
Porezi

Pravo na naknadu troškova zastupanja u poreskom postupku


Poreski postupak se vodi po službenoj dužnosti i u javnom interesu, tako da podneta poreska prijava predstavlja samo izveštaj Poreskoj upravi o postojanju činjenica od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, a ne zahtev stranke za pokretanje poreskog postupka

Član 38. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Kada se radi o postupku koji se vodi po službenoj dužnosti i u javnom interesu a povodom poreske prijave, koji postupak je povoljno završen po stranku tužioca, to tužiocu pripada pravo na naknadu troškova na ime angažovanja punomoćnika iz reda advokata, budući da se radi o troškovima koji su bili nužni i neophodni za obezbeđenje zaštite prava i interesa tužioca, imajući u vidu da tužilac ima pravo na pravnu pomoć angažovanjem punomoćnika iz reda advokata u skladu sa članom 2, 3. i 4. Zakona o advokaturi.

(Presuda Upravnog suda III-8 U. 1609/17 od 18.04.2019. godine)

Izvor: Bilten sudske prakse br 8/2019
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft