Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

27.
decembar
2018.
Bezbednost hrane

Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim izjavama na deklaraciji hrane


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 103 od 26.12.2018 godine, objavljeni je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim izjavama koje se navode na deklaraciji hrane

Pravilnikom o izmenama i dopunama pravilnika o prehrambenim i zdrastvenim izjavama koje se navode na deklaraciji proizvoda dodatno je uređeno korišćenje zdrastvenih izjava koje su autorizovane od strane  Evropske agencije za bezbednost hrane (European Food Safety Authority - EFSA), kao i vremensko ograničenje od pet godina na eksluzivno korišćenje istih.

Pravilnik definiše i vremenske rokove do kada subjekti u poslovanju hranom mogu da koriste nutritivne i zdrastvene izjave a koje nisu u skladu sa odredbama ovog pravilnika, a to je 31.12.2020 godine.Takođe odredbe pravilnika uređuje da hrana koja je stavljena u promet pre 1. januara 2017. godine pod trgovačkim nazivima ili robnom markom koje sadrže nutritivne i zdrastvene izjave moraju da se povuku iz prometa do 01.01.2024. godine, ako oni nisu u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Takođe ovom izmenom pravilnika urađena je tehnička ispravka, odnosno dodat je član koji stavlja van snage „stare“ nutritivne i zdrastvene izjave koje su bile uređene drugim propisima. 
 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi član 30. Pravilnika o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnicaovde  i čl. 13–21. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvodaovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 088 od 15.11.2018 godine, objavljeni je Pravilnik o novoj hraniovde

Pravilnikom o novoj hrani želi se pomoći inovatorima i privrednim subjektima u stvaranju nove hrane i njeno stavljanje u promet u Republici Srbije, a da se pri tome održi visok nivo bezbednosti potrošača. Osim toga, odredbama pravilnika o zaštiti podataka unaprediti će se zaštita interesa preduzeća koja proizvode nove, inovativne proizvode, a takođe bi trebalo da doprinese potsticanju inovacija u prehrambenom sektoru, stvaranju novih radnih mesta, mogućnosti za rast i razvoj, kao i jačanje konkurentnosti poljoprivedne i prehrambene industrije.

Što je nova hrana?

Nova hrana definsana je kao hrana koja se u EU-u nije konzumirala u znatnoj meri pre 15. maja 1997. (kada su stupili na snagu prvi propisi u području nove hrane). To može biti nova, inovativna hrana ili hrana za čiju se proizvodnju koriste nove tehnologije i proizvodni procesi.  

Nova hrana će biti odobrena za upotrebu samo ako ne predstavlja rizik za javno zdravlje, ako nije nutritivno nepovoljna kao zamena za sličnu hranu, kao i da potrošače ne dovodi u zabludu. Pre odobravanja ona se mora podvrgnuti naučnoj proceni kako bi se utvrdilo da li je bezbedna. Pri odobravanju se utvrđuju uslovi njene upotrebe, takođe se utvrđuju posebni zahtevi za deklarisanje, kao i zahtevi u vezi praćenja nakon stavljanja u promet, ukoliko ima potrebe. 
 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 016 od 05.03.2018 godine, objavljeni je Pravilnik o izmeni Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hraneovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 019 od 08.03.2017. godine,  objavljen je Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hraneovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 23 od 02.03.2015.godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina.ovde
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft