Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

28.
mart
2019.
Ekologija

Pravilnik o pakovanju i oglašavanju hemikalije


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 021 od 27.3.2019 godine, objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 019 od 20.3.2019 godine, objavljen je Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 096 od 11.12.2018 godine, objavljen je Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 085 od 08.11.2018 godine, objavljeni su:
  • Pravilnik o utvrđivanju Spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci
  • Pravilnik o utvrđivanju Spiska prekursora i država za koje raspoloživi podaci ukazuju da se prekursori na njihovoj teritoriji koriste za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 049 od 27.06.2018 godine, objavljen je Pravilnik o o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanciovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 031 od 27.04.2018 godine, objavljen je Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanciovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 111 od 11.12.2017.godine, objavljen je Pravilnik o utvrđivanju Spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanciovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 111 od 11.12.2017.godine, objavljen je Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanciovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 059 od 16.06.2017.godine, objavljen je Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanciovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 057 od 09.06.2017.godine, objavljena je Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godiniovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 049 od 22.05.2017.godine, objavljene su:
  1. Lista sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu biljaovde
  2. Lista odobrenih supstanciovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 030 od 31.03.2017.godine, objavljen je Pravilnik o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu biljaovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 010 od 14.02.2017.godine, objavljen je Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Liste odobrenih supstanci, Liste zabranjenih supstanci i Liste sredstava za zaštitu biljaovde

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft