Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

26. februar 2020. Carina Tumačenje člana 151. Carinskog zakona
25. februar 2020. Carinska tarifa Sporazum o slobodnoj trgovini RS - EAEU
24. februar 2020. Carinska tarifa Odluke o svrstavanju Komiteta za HS SCO
20. februar 2020. Devizno poslovanje Оdluka о uslovima za držаnje dеvizе u inоstrаnstvu
24.
oktobar
2019.
Sanitarna kontrola

Uvoz kozmetičkih proizvoda


U Republiku Srbiju mogu se uvoziti samo kozmetički proizvodi koji su, sa aspekta bezbednosti, u skladu sa propisima Republike Srbije.


Prilikom uvoza, uz zahtev za pregled pošiljke radi utvrđivanja njene zdravstvene ispravnosti, odnosno bezbednosti, uvoznik prilaže dokumenta o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija, a kojima se dokazuje identitet i sadržaj pošiljke (npr. kopija fakture, specifikacija pošiljke, kopija ulaznog carinskog dokumenta o prijavi pošiljke, odnosno druga dokumenta od značaja za utvrđivanje identiteta, sadržaja, kategorije pošiljke itd.).

U skladu sa Zakonom
ovde, na opravdani zahtev sanitarnog inspektora, u svrhu nadzora, odgovorno lice mora da učini dostupnim prevedene delove Dosijea odnosno Dokumentacije sa informacijama o proizvodu, dostavi kopije u izvornom obliku, odnosno prevod na srpski jezik, odnosno adekvatnu dokumentaciju, a u svrhu dokazivanja bezbednosti kozmetičkog proizvoda

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft