Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

4.
novembar
2019.
Sanitarna kontrola

Pravilnik o bezbednosti igračaka


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 078 od 01.11.2019 godine, objavljen je Pravilnik o bezbednosti igračaka.
   
Igračke se ne mogu staviti na tržište Republike Srbije ukoliko nisu usaglašene sa osnovnim bezbednosnim zahtevima ovog pravilnika i zakona koji uređuje oblast predmeta opšte upotrebe. Osnovni bezbednosni zahtevi obuhvataju: 
  1. Opšte bezbednosne zahteve,
  2. Posebne bezbednosne zahteve
Pretpostavlja se da je igračka usaglašena sa osnovnim bezbednosnim zahtevima i posebnim bezbednosnim zahtevima, propisanim Zakonom i ovim pravilnikom, ako je igračka usaglašena sa srpskim standardima kojima su preuzeti odgovarajući harmonizovani standardi.

Upozorenja koja utiču na odluku o kupovini igračke, kao što su upozorenja kojima se utvrđuje najmanja i najveća starosna granica korisnika, kao i druga primenjiva upozorenja treba da stoje na ambalaži za potrošača ili da na neki drugi način budu vidljiva za potrošača pre kupovine, uključujući i kupovinu putem interneta.
 
CE znak je obavezan sa aspekta evropskih propisa o potvrdi usaglašenosti igračaka kada se igračke stavljaju na tržište Evropske unije. Prilikom stavljanja igračaka na tržište u Republici Srbiji, igračke mogu imati CE znak, ali moraju imati i srpski znak usaglašenosti bilo da su proizvedene u Republici Srbijju ili su iz uvoza. Srpski znak usaglašenosti je obavezan u skladu sa Zakonom o predmetima opšte upotrebe (član 51. i 52.)ovde, Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenostiovde, a način sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti je uređen Uredbom o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenostiovde.

Znak usaglašenosti koji se stavlja na igračku, i to na etiketu ili na ambalažu, treba da je vidljiv, čitljiv i neizbrisiv. U slučaju malih igračaka i igračaka koje sadrže male delove, znak usaglašenosti stavlja se na etiketu ili priloženo uputstvo. Znak usaglašenosti može da bude propraćen piktogramom ili bilo kojom drugom oznakom kojom se upozorava na poseban rizik ili upotrebu.
 
Uz Srpski znak usaglašenosti se stavlja jedinstveni broj Imenovanog tela iz registra imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i poslednje dve cifre godine izdavanja isprave o usaglašenosti, ako je to telo sprovodilo, odnosno učestvovalo u ocenjivanju usaglašenosti.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft