Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

17. avgust 2019. Carinska tarifa Carinska vrednost - popusti, gotovinska sniženja
16. avgust 2019. Pojednostavljeni postupci NOVO: Smernice i upitnik za AEO
14. avgust 2019. Pojednostavljeni postupci NOVO: "Kućno carinjenje" za "špeditere"
13. avgust 2019. Makroekonomska statistika Ukupni spoljni dug i BDP Republike Srbije
21.
mart
2019.
Carina

Povraćaj uplaćene republičke administativne takse


Povraćaj više ili pogrešno uplaćene republičke administativne takse, vrši se u skladu sa odredbama člana 28. Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa.

Zahtev za povraćaj više ili pogrešno uplaćene republičke administativne takse podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Uz zahtev za povraćaj stranka je dužna da dostavi, original potvrdu nadležnog organa po čijem nalogu je izvršeno plaćanje, da sredstva nisu, odnosno neće biti iskorišćena po svojoj nameni, kao i original naloga za uplatu ili izvod, kao dokaz o izvršenoj uplati republičke administativne takse u korist propisanog računa 840-742221-843-57 Republičke administrativne takse.

Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave sprovodi postupak utvrđivanja činjeničnog stanja i odlučuje po zahtevu, odnosno donosi rešenje o povraćaju više ili pogrešno uplaćene republičke administativne takse.

Rešenje o povraćaju više ili pogrešno uplaćene republičke administativne takse, dostavlja se na izvršenje nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft