Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

28.
januar
2019.
Carina

Povraćaj robe i naplata dažbina


U skladu sa članom 221. Carinskog zakona domaća roba koja je bila izvezena iz carinskoga područja Republike Srbije i koja se u roku od tri godine vraća u carinsko područje Republike Srbije i stavlja u slobodan promet, na zahtev deklaranta, oslobađa se od plaćanja uvoznih dažbina, pri čemu se ove odredbe shodno primenjuju i na dobijene proizvode prethodno izvezene ili ponovo izvezene nakon postupka aktivnog oplemenjivanja.

Prema tome, ukoliko je gotov proizvod dobijen u postupku aktivnog oplemenjivanja ponovno izvezen i, nakon izvesnog vremena, taj proizvod bude vraćen u carinsko područje Republike Srbije usled reklamacije, ugovorenog delimičnog povraćaja ili, pak, usled povlačenja proizvoda zbog sistemske greške i slično, u tom slučaju postoji obaveza plaćanja uvoznih dažbina na deo materijala koji su ugrađeni u gotov proizvod, a koji ne predstavljaju domaću robu. Pri čemu se iznos uvoznih dažbina za ovu robu, saglasno članu 223. stav 2. Carinskog zakona, određuje na osnovu propisa za postupak aktivnog oplemenjivanja, pri čemu se dan ponovnog izvoza smatra danom stavljanja u slobodan promet. 

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft