Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

21.
decembar
2020.
Sanitarna kontrola

Potvrda o zdravstvenoj ispravnosti i o slobodnoj prodaji predmeta opšte upotrebe


U "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 151 od 15.12.2020 godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu potvrde o zdravstvenoj ispravnosti (eng. Health Certificate) i potvrde o slobodnoj prodaji (eng. Free Sale Certificate) predmeta opšte upotrebe.

Sanitarni inspektor može izdati potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti i potvrdu o slobodnoj prodaji, na obrascu u skladu sa odgovarajućim međunarodnim standardima.
 
Potvrda se izdaje na zahtev subjekta u poslovanju predmetima opšte upotrebe, (Prilog 3. i Prilogu 4.) 

Uz zahtev prilažu se, odnosno pribavljaju sledeći dokazi:
  1. rešenje o upisu u Registar Agencije za privredne registre Srbije ili poslednje promene u Agenciji za privredne registre Srbije;
  2. specifikacija predmeta opšte upotrebe koji se izvoze (u dva primerka);
  3. stručno mišljenje i analitički izveštaj ovlašćene i akreditovane laboratorije o zdravstvenoj ispravnosti, odnosno bezbednosti predmeta opšte upotrebe;
  4. ovlašćenje podnosioca zahteva, u slučaju podnošenja zahteva preko punomoćnika;
  5. dokaz o uplati troškova postupka izdavanja potvrde o zdravstvenoj ispravnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.
Specifikacija proizvoda koji se izvoze data je u Prilogu 5.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft