Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

12. septembar 2019. Carinska tarifa Svrstavanje opreme
3. septembar 2019. Carina Domaća roba u slobodnoj zoni
26. avgust 2019. Veterinarska kontrola Objekti za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla
13.
februar
2019.
Carina

Postupanje sa otpadom nastalim u procesu proizvodnje u slobodnoj zoni


Članom 198. Carinskog zakona propisano je da strana roba smeštena u slobodnu zonu ili u slobodno skladište, dok se nalazi u slobodnoj zoni ili u slobodnom skladištu, može da se:
  1. stavi u slobodan promet pod uslovima koji su propisani za taj postupak i uz primenu člana 203. ovog zakona;
  2. podvrgne uobičajenim oblicima postupanja iz člana 138. stav 1. ovog zakona, bez posebnog odobrenja;
  3. stavi u postupak aktivnog oplemenjivanja, pod uslovima koji su propisani za taj postupak;
  4. stavi u postupak prerade pod carinskom kontrolom, pod uslovima koji su propisani za taj postupak;
  5. stavi u postupak privremenog uvoza, pod uslovima propisanim za taj postupak;
  6. ustupi u korist države u skladu sa članom 209. ovog zakona; 
  7. uništi, pod uslovom da odgovorno lice pruži carinskom organu sve neophodne podatke o robi.
Takođe, članom 202. istog zakona propisano je da roba koja se iznosi iz slobodne zone ili slobodnog skladišta može biti izvezena ili ponovo izvezena iz carinskoga područja Republike Srbije, ili uneta u drugi deo carinskoga područja Republike Srbije.

Prema tome, moguće je robu izneti iz slobodne zone i uneti u drugi deo carinskoga područja Republike Srbije i staviti, na primer, u postupak carinskog skladištenja. S obzirom da se radi o stranoj robi koja se smešta u postupak carinskog skladištenja, to u trenutku stavljanja predmetne robe u postupak carinskog skladištenja neće postojati obaveza plaćanja uvoznih dažbina. 

Međutim, treba imati u vidu i činjenicu da ukoliko se radi o robi koja je okarakterisana kao neopasan otpad, to će se primenjivati i odredbe Zakona o upravljanju otpadom i pratećih podzakonskih propisa, naročito u pogledu ovlašćenja lica za upravljanje otpadom (posedovanje dozvole), kao i u pogledu tehničkih karakteristika koje carinsko skladište mora da ispunjava kako bi predmetna roba mogla biti smeštena u to skladište.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft