Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

25.
novembar
2019.
Carina

Postupak carinskog skladištenja


U postupku carinskog skladištenja strana roba može se smeštati na carinskom području Republike Srbije, odnosno skladištiti u prostorijama ili u drugim odobrenim mestima, a da ne podleže:
  • plaćanju uvoznih dažbina ili drugih dažbina koje se plaćaju pri uvozu
  • merama trgovinske politike, osim ako se njima ne zabranjuju ulazak ili izlazak robe sa carinskog područja Republike Srbije.
Carinsko skladište može biti javno carinsko skladište, koje može da koristi svako lice radi skladištenja robe i privatno carinsko skladište koje je namenjeno za smeštaj robe od strane nosioca odobrenja za carinsko skladištenje.
 
Odredbom člana 352. Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima su propisani tipovi carinskog skladišta za koji se izdaje odobrenje i to:
  • Tip I: podrazumeva carinsko skladište, kod kojeg je odgovornost nosioca odobrenja za držanje carinskog skladišta i nosioca postupka, u cilju ispunjenja obaveza utvrđenih članom 207. stav 1. Carinskog zakona (ranije Tip A),
  • Tip II: podrazumeva carinsko skladište, kod kojeg je odgovornost na nosiocu postupka, u cilju ispunjenja obaveza utvrđenih članom 207. stav 2. Carinskog zakona ( ranije tip B),
Privatno carinsko skladište, koje je namenjeno za smeštaj robe od strane nosioca odobrenja za carinsko skladištenje; (ranije Tip C, D i E),

Članom 2. stav 1. tačka 29. Uredbe propisano je i javno carinsko skladište Tip III — carinsko skladište kojim upravljaju carinski organi: (ranije Tip F).
Ponovna procena odobrenja za držanje carinskog skladišta
Privremeni smeštaj robe 
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft