Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

22.
oktobar
2020.
Carina

Poslovanje u slobodnoj zoni


Poslovanje u slobodnoj zoni
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00558/2020-17 od 17.8.2020. god.)

Ako se proizvodi dobijeni u slobodnoj zoni od repromaterijala koji je prethodno bio stavljen u slobodan promet u slobodnoj zoni, iznose iz slobodne zone sa namerom da napuste carinsko područje Republike Srbije, podnosi se izvozna carinska deklaracija C1

U slučaju kada se, proizvodi dobijeni u slobodnoj zoni od repromaterijala koji je prethodno bio stavljen u slobodan promet u slobodnoj zoni iznose iz slobodne zone na ostali deo carinskog područja Republike Srbije, na iste je potrebno platiti carinu i druge uvozne dažbine, s obzirom: da isti neće biti korišćeni za obavljanje delatnosti i izgradnji objekata u zoni, čime prestaje pravni osnov za oslobođenje od plaćanja propisan članom 19. Zakona o slobodnim zonama.

Izvoz robe iz slobodne zone ne može biti izuzet od primene odredaba međunarodnih ugovora u slučaju pozivanja na iste, u skladu sa članom 259. Carinskog zakona.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft