Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

19.
jun
2019.
PDV

Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za izvoz dobara


Ko može da ostvari poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za izvoz dobara kada dva obveznika PDV zaključe ugovor sa stranim pravnim licem, na osnovu kojeg jedan obveznik PDV vrši isporuku vunenog pelca i vunenih kuglica drugom obvezniku PDV koji predmetna dobra ugrađuje u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo?
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-01-00227/2019-04 od 27.5.2019. god.)

Kada dva obveznika PDV zaključe ugovor sa stranim pravnim licem, na osnovu kojeg jedan obveznik PDV vrši isporuku vunenog pelca i vunenih kuglica drugom obvezniku PDV koji predmetna dobra ugrađuje u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo, poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza može da ostvari samo obveznik PDV koji otprema dobara u inostranstvo i koji je u JCI za izvoz dobara naveden kao pošiljalac/izvoznik (lice za čiji račun se podnosi deklaracija i koje je, u vreme prihvatanja deklaracije, vlasnik robe ili ima slična prava raspolaganja robom), pod uslovom da poseduje dokaz o izvršenom izvozu dobara, tj. original ili overenu kopiju izvozne deklaracije izdate od strane nadležnog carinskog organa u skladu sa carinskim propisima, koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike Srbije.

Za promet vunenog pelca i vunenih kuglica koji vrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV u Republici Srbiji, obveznik PDV − isporučilac dužan je da obračuna i plati PDV u skladu sa Zakonom
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft