Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

14.
septembar
2021.
PDV

Poreski tretman unosa dobara u slobodnu zonu


Poreski tretman unosa dobara u slobodnu zonu, prevoznih i drugih usluga korisnicima slobodnih zona koje su neposredno povezane sa tim unosom i prometa dobara i usluga u slobodnoj zoni
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-372/2021-04 od 26.7.2021. god.)

PDV se NE PLAĆA na unos dobara u slobodnu zonu, prevozne i druge usluge korisnicima slobodnih zona koje su neposredno povezane sa tim unosom i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, za koje bi obveznik − korisnik slobodne zone imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra ili usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone. Obveznik PDV koji vrši predmetni promet i koji je poreski dužnik za taj promet može da ostvari predmetno poresko oslobođenje ako poseduje odgovarajuće dokaze propisane Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost.

Ako obveznik PDV − isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga NE POSEDUJE PROPISANE DOKAZE, DUŽAN JE da za predmetni promet dobara, odnosno usluga OBRAČUNA PDV ako je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom i da obračunati PDV iskaže u računu koji izdaje obvezniku PDV − primaocu dobara, odnosno usluga. Obveznik PDV − primalac dobara, odnosno usluga ima pravo da PDV iskazan u tom računu odbije kao prethodni porez u skladu sa Zakonom.

Obveznik PDV − korisnik slobodne zone nije dužan da svom dobavljaču − obvezniku PDV koji mu isporučuje dobra ili pruža usluge dostavi dokument preduzeća koje upravlja slobodnom zonom kojim se potvrđuje da između tog preduzeća i obveznika PDV − korisnika slobodne zone postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone, odnosno izjavu da se radi o dobrima ili uslugama za koje bi imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra ili usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone.
Izvor: 
Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jul - avgust 2021.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft