Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

30.
novembar
2019.
PDV

Poreski tretman kapitalnog dobitka


Poreski tretman kapitalnog dobitka koji nerezidentno pravno lice (rezident Kipra) ostvari prodajom nepokretnosti (u vlasništvu) koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00571/2019-04 od 25.10.2019. god.)

Prihod nerezidentnog pravnog lica (rezidenta Kipra, u konkretnom slučaju) po osnovu kapitalnog dobitka (koji je ostvaren prodajom nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije) predmet je oporezivanja porezom po rešenju, po stopi od 20% ako međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.

Kapitalni dobitak koji, u konkretnom slučaju, ostvari nerezidentno pravno lice (rezident Republike Kipar) od prodaje nepokretnosti koju ima na teritoriji Republike Srbije, shodno članu 13. stav l. Ugovora, može se oporezivati u Republici Srbiji.

Posebno ukazujemo da izraz „može se oporezivati“ treba tumačiti na način da država ugovornica kojoj je na osnovu odgovarajućih odredaba Ugovora dato pravo oporezivanja (u konkretnom slučaju, Republika Srbija) to pravo i koristi ali pod uslovom da u domaćem poreskom zakonodavstvu postoji odgovarajući porez na odnosni prihod (u konkretnom slučaju, porez na kapitalni dobitak, što je nesporno).
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, oktobar 2019
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft