Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

21.
oktobar
2020.
PDV

Poreski punomoćnik za robu koju je strano lice smestilo u carinsko skladište


Da li je strano privredno društvo koje je smestilo dobra u carinsko skladište u Republici Srbiji u skladu sa carinskim propisima i koje dobra iz carinskog skladišta, u okviru carinskog postupka za koji se nadležnom carinskom organu podnosi deklaracija za ponovni izvoz u skladu sa carinskim propisima, isporučuje u inostranstvo licima koja nisu obveznici PDV u Republici Srbiji, dužno da odredi poreskog punomoćnika i da se evidentira za obavezu plaćanja PDV?
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-443/2020-04 od 09.9.2020. god.) 

Strano privredno društvo (lice koje u Republici Srbiji nema sedište), koje je smestilo dobra u carinsko skladište u Republici Srbiji u skladu sa carinskim propisima i koje dobra iz carinskog skladišta, u okviru carinskog postupka za koji se nadležnom carinskom organu podnosi deklaracija za ponovni izvoz u skladu sa carinskim propisima, isporučuje u inostranstvo licima koja nisu obveznici PDV u Republici Srbiji, dužno je da odredi poreskog punomoćnika i da se evidentira za obavezu plaćanja PDV, nezavisno od iznosa tog prometa u prethodnih 12 meseci.
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, septembar 2020 
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft