Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

4.
mart
2019.
Carina

Popunjavanje rubrike 2 JCI (Pošiljalac/Izvoznik)


Prilogu 1 Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku propisana je forma jedinstvene carinske isprave (JCI), dok je Prilogom 5 istog pravilnika propisan način popunjavanja rubrika JCI. U delu IV Priloga 5 propisan je način popunjavanja rubrika JCI za stavljanje robe u slobodan promet, privremeni uvoz, aktivno oplemenjivanje, ponovni uvoz, preradu pod carinskom kontrolom, carinsko skladištenje i uništenje robe. Za rubriku 2 (Pošiljalac/Izvoznik) propisano je da se popunjava tako što se upisuju: 
  1. u drugi red - naziv lica, pošiljaoca robe odnosno poslednjeg prodavca robe pre uvoza u Republiku Srbiju; 
  2. u treći red - sedište, odnosno prebivalište i adresa pošiljaoca robe odnosno poslednjeg prodavca robe pre uvoza u Republiku Srbiju i, odvojeno kosom crtom, šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara, u kojoj se nalazi sedište.
U slučaju kada domaće pravno lice robu koju je kupilo u inostranstvu i koja se nalazi u inostranstvu istu proda drugom domaćem pravnom licu, a to drugo domaće pravno lice, tj. kupac namerava da za predmetnu robu u Republici Srbiji sprovede postupak stavljanja u slobodan promet, to će se u rubriku 2 deklaracije za stavljanje u slobodan promet predmetne robe unositi podaci o domaćem pravnom licu, koje je najpre kupilo predmetnu robu u inostranstvu i zatim istu prodalo drugom domaćem pravnom licu, s obzirom da je to privredno društvo poslednji prodavac robe pre uvoza u Republiku Srbiju.  
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft