Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

4. jun 2019. Carinska tarifa Carinska vrednost istovetne robe
3. jun 2019. Devizno poslovanje Republičke administrativne takse
3. jun 2019. Spoljna trgovina NKL naoružanja i vojne opreme
4.
mart
2019.
Carina

Popunjavanje rubrike 2 JCI (Pošiljalac/Izvoznik)


Prilogu 1 Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku propisana je forma jedinstvene carinske isprave (JCI), dok je Prilogom 5 istog pravilnika propisan način popunjavanja rubrika JCI. U delu IV Priloga 5 propisan je način popunjavanja rubrika JCI za stavljanje robe u slobodan promet, privremeni uvoz, aktivno oplemenjivanje, ponovni uvoz, preradu pod carinskom kontrolom, carinsko skladištenje i uništenje robe. Za rubriku 2 (Pošiljalac/Izvoznik) propisano je da se popunjava tako što se upisuju: 
  1. u drugi red - naziv lica, pošiljaoca robe odnosno poslednjeg prodavca robe pre uvoza u Republiku Srbiju; 
  2. u treći red - sedište, odnosno prebivalište i adresa pošiljaoca robe odnosno poslednjeg prodavca robe pre uvoza u Republiku Srbiju i, odvojeno kosom crtom, šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara, u kojoj se nalazi sedište.
U slučaju kada domaće pravno lice robu koju je kupilo u inostranstvu i koja se nalazi u inostranstvu istu proda drugom domaćem pravnom licu, a to drugo domaće pravno lice, tj. kupac namerava da za predmetnu robu u Republici Srbiji sprovede postupak stavljanja u slobodan promet, to će se u rubriku 2 deklaracije za stavljanje u slobodan promet predmetne robe unositi podaci o domaćem pravnom licu, koje je najpre kupilo predmetnu robu u inostranstvu i zatim istu prodalo drugom domaćem pravnom licu, s obzirom da je to privredno društvo poslednji prodavac robe pre uvoza u Republiku Srbiju.  
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft