Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

28.
januar
2021.
Devizno poslovanje

Pomeren rok početka primene izmenjenih odredaba o nalozima platnog prometa sa inostranstvom


Polovinom prošle godine u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 98 od 10. jula 2020. godine objavljeno je Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, kojim su, između ostalog, izmenjeni obavezni statistički podaci koji se unose u naloge platnog prometa sa inostranstvom, konkretnije slog 60 i slog 70, te izmenjeni i modeli obrazaca navedenih naloga. Početak primene pomenutih izmena tog uputstva bio je predviđen od 1. januara 2021. godine.

 

Izmene obaveznih elementi naloga za naplatu – slog 60 i naloga za plaćanje – slog 70 sadržane su u tome što će podaci za statistiku ubuduće, pored već propisanih, obuhvatati i sledeće podatke:

  • broj fakture/profakture koja se naplaćuje/plaća;
  • godina fakture/profakture koja se naplaćuje/plaća;
  • iznos fakture/profakture koja se naplaćuje/plaća.

Kako je u Uputstvu o izmeni Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom navedeno, novopropisani obavezni podaci u nalozima platnog prometa sa inostranstvom navode se za šifru osnova 112 iz Šifarnika osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom, a broj fakture treba da odgovara broju fakture koja je navedena u rubrici 44 Jedinstvene carinske isprave, u smislu Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku. U skladu sa novopropisanim obaveznim podacima, izmenjeni su i modeli obrazaca naloga za naplatu i naloga za plaćanje u delu koji sadrži podatke za statistiku, a koji su dopunjeni novom rubrikom 12A, odnosno 7A, u kojima se nalaze nova tri polja u koja treba uneti broj, godinu i iznos fakture/profakture po kojoj se obavlja platni promet sa inostranstvom.

 

U vezi s prethodno navedenim, ukazujemo da je krajem prošle godine, preciznije 23. decembra 2020, objavljeno Uputstvo o izmeni Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, kojim je pomeren rok početka primene izmena u pogledu obaveznih elemenata naloga platnog prometa sa inostranstvom i modela obrazaca slog 60 i slog 70, a koje će se primenjivati počev od 1. aprila 2021. godine, čime je svim subjektima koji učestvuju u poslovima obavljanja platnog prometa sa inostranstvom ostavljen dodatni rok za prilagođavanje poslovanja novopropisanim obavezama.

Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft