Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

30. novembar 2021. Carina Povraćaj robe
27. novembar 2021. Carinska tarifa CARINSKA TARIFA ZA 2022 GODINU
26. novembar 2021. Bezbednost hrane NOVO: Pravilnik o kvalitetu soli za ishranu ljudi
10.
novembar
2021.
Carina

Polaganje i razduženje obezbeđenja za carinski dug


Polaganje i razduženje obezbeđenja za carinski dug za robu koja se stavlja u slobodan promet
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00667/2021-17 od 10.8.2021. god.)

Položeno obezbeđenje treba da bude dovoljno veliko da može da pokrije carinski dug za robu utvrđen u trenutku carinjenja te robe radi stavljanja u željeni postupak, ali i potencijalno dodatni iznos tog duga koji može biti utvrđen u toku naknadne kontrole. Ako položeno obezbeđenje ne obezbeđuje, ili više nije sigurno ili dovoljno da obezbedi plaćanje iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina koji odgovara carinskom dugu i drugim dažbinama koje se naplaćuju pri uvozu ili izvozu, u propisanom roku, carinski organ u skladu sa članom 85. Carinskog zakona ima pravo da zahteva od bilo kog lica iz člana 77. ovog zakona da položi dodatno obezbeđenje ili da prethodno položeno obezbeđenje zameni novim, prema sopstvenom izboru.

Razduživanje obezbeđenja koje je prvobitno položeno za određenu robu ne znači i kraj obaveze obezbeđivanja te robe
, sve dok ne prođu svi rokovi koje carinski organ ima na raspolaganju da proveri obavljena carinjenja, utvrđene i naplaćene carinske dugove i naplati eventualno dodatne iznose carinskog duga.
IzvorBilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, septembar 2021

Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft