Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

23.
novembar
2019.
Carina

Pojednostavljeni postupak na osnovu fakture


Pojednostavljeni carinski postupak iz člana 231. Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostimaovde (u daljem tekstu: Uredba), u skladu sa kojim carinski organ, do uspostavljanja elektronskog sistema iz člana 241. Carinskog zakonaovde (u daljem tekstu: Zakon), može prihvatiti komercijalni ili administrativni dokument kao pojednostavljenu deklaraciju (kako se najčešće radi o fakturi, tekst nosi naziv: pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture). Istim članom je propisano da komercijalni ili administrativni dokument mora da sadrži, najmanje, podatke neophodne za identifikaciju robe, kao i da je uz njega priložen zahtev za stavljanje robe u odgovarajući carinski postupak.

Pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture odobrava se samo izuzetno i to za postupke stavljanja robe u slobodan promet i izvoza robe, a ukoliko se radi o ambalaži može se odobriti i privremeni uvoz, privremeni izvoz, ponovni uvoz i ponovni izvoz.

Pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture je pojednostavljeno deklarisanje određene robe za odobreni carinski postupak podnošenjem fakture koja sadrži sve podatke potrebne za stavljanje robe u taj postupak, umesto redovne carinske deklaracije, uz obavezu naknadnog podnošenja dopunske deklaracije nadzornoj carinskoj ispostavi.

Pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture odobravaće se samo izuzetno i to licima koja redovno prijavljuju istu vrstu robe za postupak za koji se traži navedeno pojednostavljenje i ukoliko se radi o jednostavnoj, istovrsnoj i lako prepoznatljivoj robi, koju je moguće jednostavno pregledati na graničnoj carinskoj ispostavi, te za koju nije potrebno traženje dodatne dokumentacije radi svrstavanja po Carinskoj tarifi, utvrđivanja porekla, prihvatanja vrednosti iskazane u fakturi i sl.

Pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture se NE MOŽE odobriti za: 
  • uvoz robe koja podleže plaćanju akcize; 
  • izvoz ili uvoz robe koja podleže merama komercijalne politike;
  • izvoz robe koja podleže izvoznim povraćajima i drugim merama podsticaja;
  • izvoz ili uvoz robe koja podleže prethodnoj saglasnosti, odnosno odobrenju nadležnih inspekcijskih i drugih organa, osim ako poseduju odgovarajuću saglasnost ili odobrenje;
  • robu koja podleže plaćanju izvoznih dažbina;
  • robu za koju se u prethodnoj kontroli oceni da nisu moguće efikasne provere kod granične carinske ispostave.
Ukoliko je predmet postupka roba koja podleže prethodnoj saglasnosti odnosno dozvoli nadležnih organa, nosilac odobrenja mora iste saglasnosti odnosno dozvole da priloži uz fakturu prilikom sprovođenja postupka kod granične carinske ispostave.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft