Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

14.
jul
2020.
Pojednostavljeni postupci

Pojednostavljeni carinski postupak pri izvozu robe


Novim raspisom broj 148-I-030-01-266/2020 od 09.07.2020. godine Uprava carina je donela novo Objašnjenje o sprovođenju pojednostavljenog carinskog postupka pri izvozu robe

Postupak kućnog carinjenja pri izvozu robe može se sprovoditi na dva načina: 
  1. stavljanje robe u pojednostavljeni postupak podnošenjem deklaracije elektronskim putem, ili (može se odobriti izvozniku kao nosiocu odobrenja i to za carinske postupke izvoza, privremenog izvoza, ponovnog izvoza i pasivnog oplemenjivanja)
  2. stavljanje robe u pojednostavljeni postupak podnošenjem deklaracije u obliku evidentiranja u poslovnim knjigama deklaranta (može se odobriti izvozniku kao nosiocu odobrenja i to za carinske postupke izvoza, a ukoliko se radi o ambalaži može se odobriti i za privremeni izvoz i ponovni izvoz robe) 
U slučajevima kada se sprovodi postupak privremenog izvoza ili ponovnog izvoza ambalaže, kao oblik obezbeđenja iz člana 80. Carinskog zakona, u postupku kućnog carinjenja mora se koristiti garancija.

Ukoliko je podnosilac zahteva AEOS, nadležno Odeljenje Uprave carina neće proveravati ispunjenost onih uslova koji su već bili provereni pri izdavanju odobrenja za AEOS.

Ovo objašnjenje stupa na snagu i primenjuje se od 15.07.2020. godine. Stupanjem na snagu ovog objašnjenja prestaje da važi Objašnjenje Uprave carina broj 148-II-483-01-93/2011 od 04.04.2011. godine.
 
Akt Uprave carina broj 148-I-030-01-266/2020 od 09.07.2020. godine 

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft