Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

23.
decembar
2020.
Spoljna trgovina

Plaćanje nerezidentu naknade za usluge


Poreski tretman naknade koju obveznik plaća nerezidentnom pravnom licu (svom osnivaču) po osnovu određenih aktivnosti u cilju osnivanja obveznika i omogućavanja njegovog poslovanja
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-596/2020-04 od 12.11.2020. god.)

Kada obveznik plaća nerezidentu naknadu za usluge iz tačke 5) stava 1. člana 40. Zakona (i to: računovodstvene usluge i druge usluge iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja), nezavisno da li je nerezident predmetne usluge pružio samostalno ili preko trećih lica, mišljenja smo da se u tom slučaju obračunava i plaća porez po odbitku, u skladu sa članom 40. stav 1. tačka 5) Zakona.
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, novembar 2020
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft