Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

16.
septembar
2019.
PDV

PDV za uvoz derivata nafte


Da li se u osnovicu za obračunavanje PDV za uvoz dobara derivata nafte uračunava iznos naknade za unapređenje energetske efikasnosti? 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-442/2019-04 od 31.7.2019. god.)
 
U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost osnovica kod uvoza dobara je vrednost uvezenog dobra utvrđena po carinskim propisima. U osnovicu kod uvoza dobara uračunavaju se akciza, carina, druge uvozne dažbine i ostali javni prihodi, osim PDV, kao i svi sporedni troškovi koji su nastali do prvog odredišta u Republici.
 
Prema tome, u osnovicu za obračunavanje PDV za uvoz dobara derivata nafte uračunava se iznos naknade za unapređenje energetske efikasnosti koja je propisana zakonom kojim se uređuju naknade za korišćenje javnih dobara.
 
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft