Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

6.
april
2020.
PDV

PDV u slučaju kada uvoznik mora da vrati robu u inostranstvo ili da je uništi


Poreski tretman prometa u slučaju kada posle izvršenog uvoza dobara nadležni organ utvrdi da je reč o dobrima koja se smatraju zdravstveno neispravnim i naredi obvezniku PDV da vrati dobra u inostranstvo ili da ih uništi u skladu sa zakonom
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-9/2020-04 od 25.02.2020. god.)

Kada posle izvršenog uvoza dobara nadležni organ, u konkretnom slučaju Ministarstvo zdravlja, utvrdi da je reč o dobrima koja se smatraju zdravstveno neispravnim i naredi obvezniku PDV da vrati dobra u inostranstvo ili da ih uništi u skladu sa zakonom, PDV se ne obračunava i ne plaća. Naime, ako obveznik PDV vrati dobra u inostranstvo, reč je o prometu dobara za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, a ako se predmetna dobra unište, reč je o manjku dobara koji se ne smatra sopstvenom potrošnjom imajući u vidu da je utvrđen na osnovu akta nadležnog organa.
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, februar 2020
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft