Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

2.
april
2020.
PDV

PDV u postupku carinskog skladištenja


Da li se obračunava i plaća PDV na uvoz dobara kada strano pravno lice, koje nije registrovano kao obveznik PDV u Republici Srbiji, uvozi dobra u Republiku Srbiju i u okviru postupka carinskog skladištenja smešta predmetna dobra u carinsko skladište?
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-84/2019-04 od 18.02.2020. god.)

Kada strano pravno lice, koje nije registrovano kao obveznik PDV u Republici Srbiji, uvozi dobra u Republiku Srbiju i u okviru postupka carinskog skladištenja smešta predmetna dobra u carinsko skladište, PDV se ne obračunava i ne plaća.

Sa aspekta Zakona o PDV činjenica da se carinsko skladište nalazi u slobodnoj zoni nema uticaj na poreski tretman predmetnog uvoza.
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, februar 2020

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft