Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

9.
april
2020.
PDV

PDV na usluge posredovanja kod izvoza dobara


Poreski tretman prometa u slučaju kada strano lice (lice koje u Republici Srbiji nema sedište, odnosno prebivalište), koje u Republici Srbiji nije obveznik PDV, pruža obvezniku PDV sa sedištem u Republici Srbiji uslugu posredovanja za promet dobara koja taj obveznik PDV ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-47/2020-04 od 05.02.2020. god.)

Poresko oslobođenje propisano je i za promet usluga posredovanja kod prometa dobara koja obveznik ili treće lice po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo.

Kada strano lice (lice koje u Republici Srbiji nema sedište, odnosno prebivalište), koje u Republici Srbiji nije obveznik PDV, pruža obvezniku PDV sa sedištem u Republici Srbiji uslugu posredovanja za promet dobara koja taj obveznik PDV ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo, obveznik PDV − primalac usluge posredovanja nije dužan da obračuna PDV kao poreski dužnik iz člana  10. stav 1. tačka 3) Zakona . Naime, iako je u skladu sa članom 12. stav 4. Zakona mesto prometa navedene usluge u Republici Srbiji, promet te usluge oslobođen je PDV u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 17) Zakona, što znači da za taj promet ne postoji obaveza obračunavanja PDV.

Nisu propisani posebni uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja iz člana 24. stav 1. tačka 17) Zakona.
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, februar 2020
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft