Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

31.
oktobar
2019.
PDV

PDV na promet dobara stranom pravnom licu


Poreski tretman prometa dobara u slučaju kada strano lice − obveznik PDV nabavi u Republici Srbiji metalne delove i alat od drugog obveznika PDV, pa nabavljena dobra proda kupcu iz inostranstva, pri čemu se metalni delovi otpremaju u inostranstvo, dok alat ostaje u Republici Srbiji 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-501/2019-04 od 20.9.2019. god.) 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednostovde, kada strano lice − obveznik PDV nabavi u Republici Srbiji metalne delove i alat od drugog obveznika PDV, pa nabavljena dobra proda kupcu iz inostranstva, pri čemu se metalni delovi otpremaju u inostranstvo, dok alat ostaje u Republici Srbiji, na promet predmetnih dobara koji obveznik PDV izvrši stranom licu − obvezniku PDV, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonomovde. Strano lice − obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke tih dobara uz ispunjenje uslova propisanih Zakonomovde (da nabavljena dobra koristi, odnosno da će ih koristiti za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza i da poseduje račun prethodnog učesnika u prometu − obveznika PDV koji je izdat u skladu sa Zakonomovde). 

Na promet metalnih delova koje strano lice − obveznik PDV otpremi u inostranstvo, PDV se ne obračunava i ne plaća ako su ispunjeni uslovi propisani Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog porezaovde, dok je za promet alata koji ostaje u Republici Srbiji, poreski punomoćnik stranog lica − obveznika PDV dužan da, u ime i za račun stranog lica − obveznika PDV, obračuna PDV i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonomovde. Napominjemo, promet alata koji ostaje u Republici Srbiji ne smatra se sporednim prometom uz promet metalnih delova koji se otpremaju u inostranstvo, u smislu Zakonaovde.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft