Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

28.
novembar
2019.
PDV

PDV kod isporuke gotovih proizvoda u inostranstvo


Poreski tretman prometa u slučaju kada obveznik PDV na osnovu ugovora o isporuci gotovih proizvoda u inostranstvo kojim je ugovorena i obaveza izrade alata koji služi izradi tih gotovih proizvoda, izvrši promet gotovih proizvoda i alata naručiocu posla, s tim da se gotovi proizvodi otpremaju u inostranstvo, a alat ostaje u Republici Srbiji
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-713/2019-04 od 28.10.2019. god.)

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednostovde, kada obveznik PDV na osnovu ugovora o isporuci gotovih proizvoda u inostranstvo kojim je ugovorena i obaveza izrade alata koji služi izradi tih gotovih proizvoda, izvrši promet gotovih proizvoda i alata naručiocu posla, na promet gotovih proizvoda koji se otpremaju u inostranstvo PDV se ne obračunava i ne plaća ako su ispunjeni uslovi propisani Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog porezaovde, dok je za promet alata koji ostaje u Republici Srbiji, obveznik PDV dužan da obračuna PDV i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom.

Napominjemo, promet alata koji ostaje u Republici Srbiji ne smatra se sporednim prometom uz promet metalnih delova koji se otpremaju u inostranstvo, u smislu Zakona.
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, oktobar 2019
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft