Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

12.
oktobar
2020.
Akcize

Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize za vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg


Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na gasna ulja, TNG i biogoriva, koja se kao motorno gorivo koriste u transportne svrhe za manja teretna vozila 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00334/2020-04 od 23.7.2020. god.)

Privredno društvo koje se bavi javnim prevozom tereta u međunarodnom saobraćaju, šleperima za koje poseduje licence izdate od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a u svom posedu imaju i tri manja teretna vozila za koja ne poseduju licence, može da ostvari pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i za navedena manja teretna vozila, jer licenca za prevoz nije potrebna za obavljanje prevoza tereta u drumskom saobraćaju teretnim vozilom ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg, već je potrebno da uz zahtev za refakciju plaćne akcize podnese overenu izjavu odgovornog lica u pravnom licu, odnosno preduzetnika da obavlja javni prevoz ako je zakonom kojim se uređuje prevoz tereta u drumskom saobraćaju propisano da nije obavezan da poseduje licencu u slučaju obavljanja javnog prevoza, pod uslovom da ispunjava ostale uslove propisane Zakonom i Pravilnikom.
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun - avgust 2020
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft