Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

16.
septembar
2021.
Akcize

Ostvarivanje prava na refakciju akcize za kupce auto gasa i propan-butan smeše


Ostvarivanje prava na refakciju akcize za kupce privrednog društva − krajnje korisnike derivata nafte (auto gasa i propan-butan smeše), koji se dobijaju u procesu proizvodnje, i to namešavanjem butana iz uvoza i propana nabavljenog od domaćeg proizvođača, na koje je plaćena akciza pri uvozu, odnosno prilikom stavljanja u promet od strane domaćeg proizvođača, kao i mogućnost neplaćanja akcize pri nabavci propana od domaćeg proizvođača, pri čemu bi se ista platila na celokupnu proizvedenu količinu propan-butan smeše pre stavljanja u promet 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00488/2021-04 od 06.07.2021. god.)

Kada privredno društvo, radi postupka proizvodnje − namešavanja finalnog proizvoda propan-butan smeše, uvozi kao repromaterijal butan, a propan nabavlja na domaćem tržištu od domaćeg proizvođača, na koje je plaćena akciza pri uvozu, odnosno prilikom stavljanja u promet od strane domaćeg proizvođača, prilikom proizvodnje novog akciznog proizvoda predmetno privredno društvo, kao proizvođač akciznog proizvoda, ima obavezu obračunavanja akcize, pri čemu ima pravo na umanjenje obračunate akcize u visini iznosa plaćene akcize na butan iz uvoza i na iznos plaćene akcize na propan nabavljen u zemlji, koji se kao reprodukcioni materijal upotrebljavaju u proizvodnji propan-butan smeše na koji se plaća akciza. Umanjenje obračunate akcize vrši se u poreskom periodu u kojem je nastala obaveza po osnovu obračunavanja akcize, a u čijem procesu proizvodnje je upotrebljen drugi akcizni proizvod kao reprodukcioni materijal. Predmetno privredno društvo umanjenje obračunate akcize vrši tako što od obračunatog iznosa akcize na butan -propan smešu odbije srazmerni iznos akcize plaćene pri nabavci reprodukcionog materijala − butana iz uvoza i propana nabavljenog na domaćem tržištu, a koji su upotrebljeni u proizvodnji tog proizvoda.

Saglasno navedenim zakonskim i podzakonskim propisima, u konkretnom slučaju, kada predmetno privredno društvo vrši prodaju svojim kupcima butan-propan smeše, u fakturi iskazuje pun iznos akcize na butan-propan smešu iz člana 9. stav 1. tačka 5) Zakona, a kupac − krajnji korisnik može da ostvari refakciju plaćene akcize u punom iznosu obračunate i iskazane akcize kada navedeni derivat nafte koristi kao energetsko gorivo u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe, pod uslovom da ispunjava uslove propisane Zakonom i Pravilnikom.

Izvor:   
Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jul - avgust 2021
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft