Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20. novembar 2019. Hemikalije Izvoz hemikalija
18. novembar 2019. Hemikalije Uvoz hemikalija
7.
novembar
2019.
Akcize

Osnovica za obračun akcize na električnu energiju


Da li naknada za unapređenje energetske efikasnosti ulazi u osnovicu za obračun akcize na električnu energiju? 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-003354/2019-04 od 30.8.2019. god.)

Iznos naknade za unapređenje energetske efikasnosti, prema našem mišljenju, ulazi u osnovicu za obračun akcize na električnu energiju, s obzirom na to da, u skladu sa Zakonom, osnovicu za obračun akcize na električnu energiju čini cena električne energije u koju se uračunavaju svi troškovi koji su direktno vezani za isporučenu električnu energiju, uključujući i troškove koji ne zavise od potrošnje električne energije, kao i naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike, te, s tim u vezi, kako osnovicu naknade za unapređenje energetske efikasnosti čini isporučena količina energije i energenata izražena u mernoj jedinici, i to kWh za električnu energiju, ista ulazi u osnovicu za obračun akcize.

Prema tome, naknada za unapređenje energetske efikasnosti u računima za isporučenu električnu energiju treba da bude iskazana kao posebna stavka u računu, i to pre stavke − Osnovica za obračun akcize.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft