Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

4.
jul
2020.
PDV

Osnovica za obračun PDV kada je prodajna cena niža od nabavne


Osnovica za obračunavanje PDV u slučaju kada obveznik PDV koji je nabavio smrznuta dobra po određenoj ceni i izvršio njihovo skladištenje u hladnjači u velikim paketima, posle čega je došlo do kvara na hladnjači koji je doveo do toga da se dobra ne mogu pakovati u određene manje pakete bez dodatnih troškova, izvrši promet tih dobara po ceni znatno nižoj od nabavne cene
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-144/2020-04 od 03.3.2020. god.)

Kada obveznik PDV koji je nabavio smrznuta dobra po određenoj ceni i izvršio njihovo skladištenje u hladnjači u velikim paketima, posle čega je došlo do kvara na hladnjači koji je doveo do toga da se dobra ne mogu pakovati u određene manje pakete bez dodatnih troškova, izvrši promet tih dobara po ceni znatno nižoj od nabavne cene, OSNOVICU ZA OBRAČUNAVANJE PDV ČINI IZNOS NAKNADE KOJU OBVEZNIK PDV PRIMA ILI TREBA DA PRIMI ZA ISPORUČENA DOBRA, U KOJU NIJE UKLJUČEN PDV.

Propisima kojima se uređuje oporezivanje potrošnje PDV nije predviđen drukčiji način određivanja osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prometa dobara za koji obveznik PDV prima ili treba da primi naknadu u iznosu nižem od iznosa nabavne vrednosti predmetnih dobara.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft