Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

10.
april
2020.
PDV

Oporezivanje prihoda nerezidenta


Poreski tretman prihoda nerezidentnog pravnog lica − rezidenta Slovenije ostvarenog po osnovu pružanja usluga poslovnog savetovanja
(Mišljenje Ministarstva finansija,br. 011-00-838/2019-04 od 19.02.2020.god.)

Prihod koji nerezidentno pravno lice (rezident Slovenije) ostvari po osnovu pružanja usluga poslovnog savetovanja rezidentnom pravnom licu, oporeziv je porezom po odbitku u skladu sa članom 40. stav 1. tačka 5) Zakona, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.

Navedene naknade od usluga poslovnog savetovanja koje nerezidentno pravno lice iz Republike Slovenije ostvari od rezidentnor pravnog lica, shodno rešenju iz člana 7. (Dobit od poslovanja) stav 1. Ugovora, za primaoca naknada, imaju karakter „Dobiti od poslovanja“ koje se, shodno članu 7. (Dobit od poslovanja) stav 1. Ugovora, oporezuju samo u državi rezidentnosti stvarnog vlasnika naknada od usluga (u konkretnom slučaju, samo u Republici Sloveniji).
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, februar 2020
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft