Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

25.
decembar
2020.
Carinska tarifa

Odluku o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina


PRODUŽENA PRIMENA ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA

Odluka o izmenama Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu usvojena je na sednici Vlade 24. decembra 2020. godine.

Važeća Odluka propisuje uslove za smanjenje carinskih dažbina na uvoz živih goveda iz tarifne oznake 0102 29 49 00 Carinske tarife i živih svinja iz tarifne oznake 0103 91 10 00 Carinske tarife, poreklom iz zemalja članica Evropske unije i podrazumeva sniženje stope carine tokom 2020. godine. Napominjemo da je primena odluke za pšenicu iz tarifne oznake 1001 99 00 00 Carinske bila aktuelna samo do 30. aprila 2020. godine.

Nove izmene Odluke podrazumevaju produžavanje roka primene smanjenih stopa carine za prasiće (na 5%) i junad (na 0%), za tov, poreklom iz EU, do kraja 2021. godine

Odluka će biti u  primeni od 1. januara 2021. godine.

Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft