Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

13.
januar
2022.
Carinska tarifa

Odluke o svrstavanju robe Komiteta za HS SCO


U „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 003 od 12. januara 2022 godine objavljene su Odluke o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije na 67. zasedanju, april 2021 godine.

Odluke o svrstavanju koje donosi Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije (WCO Harmonized System Committiee, HS komitet SCO), a koje kao klasifikaciona mišljenja u skladu sa članom 8. stav 2. Međunarodne konvencije o harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe potvrdi Svetska carinska organizacija, su u skladu sa članom 3a Zakona o Carinskoj tarifi, obavezne su za primenu i objavljivanje u "Službenom glasniku Republike Srbije". 
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft