Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

30.
decembar
2020.
Pravila o poreklu robe

Odluka o uvozu vina iz EU po preferencijalnoj stopi


Odluka o uvozu vina iz Evropske unije po preferencijalnoj stopi doneta je na sednici Vlade 26. novemnbra 2020. godine na osnovu Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju.

Ovom odlukom uređuju se metod raspodele i bliži uslovi za raspodelu kvote za uvoz vina iz tarifnih podbrojeva ex 2204 10 i ex 2204 21 Carinske tarife, poreklom iz Evropske unije u Republiku Srbiju, u okviru ukupne godišnje carinske kvote od 25.000 hektolitara (2.500.000 litara), koja je dogovorena u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane.  Marketinška godina u kojoj se raspodeljuje kvota obuhvata period od 1. januara do 31. decembra.

Razlog za donošenje ove dluke je poremećaj na tržištu vina prouzrokovan činjenicom da je godišnja carinska kvota za uvoz vina iz Evropske unije u 2020. godini, iskorišćena već u julu i da je učešće u uvozu samo jednog uvoznika iznosilo preko 50%. Podsećamo da kvota za uvoz vina u proteklim godinama nije bila iskorišćena u celosti ili je iskorišćena tek krajem godine, što je omogućavalo tradicionalnim uvoznicima nesmetano izvršenje ugovornih obaveza. Raspoložive kvote se inače raspodeljuju po sistemu “first come - first served”, osim prilikom uvoza cigareta poreklom iz EU (uz dozvole).

Suština je da se ukupna carinska kvota deli na kvartalne kvote u visini od 625.000 litara i da maksimalna količina koju može da uveze jedan privredni subjekat u okviru svakog od prva tri kvartala iznosi 15% od kvartalne kvote. Ukoliko privredni subjekt nije u prethodnom periodu uvezao 15% dozvoljenje kvote, nedostajuća količina se dodaje dozvoljenoj u narednom kvartalu.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.
  1. (Akt Uprave carina broj 148-07-483-00-74/2020 od 23.12.2020. godine
  2. (Akt Uprave carina broj 148-07-483-00-67/2020 od 01.12.2020. godine)  

Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft